Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Svatopluk Štípek, Mgr. Filip Potyka, Mgr. Irena Hudcová, Mgr. Martina Kovářová


Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

  • pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce
  • osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě
  • vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku
  • poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
  • autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí
  • chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení
  • orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci

Soutěž "Ukaž, co umíš"

V závěru měsíce prosince jsme se účastnili technické soutěže "Ukaž, co umíš", kterou organizovala Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž. Celkem se soutěžilo v kategoriích strojař - elektrikář - automechanik.

Naše škola obsadila všechny kategorie žáky devátých tříd, přičemž žáci postupně plnili úkoly testové a praktické (např. pájení, výroba výrobku, poznávání nářadí či čichací test). Nejlépe všemi úkoly prošli Dominik Růžička a Víťa Balcárek. Dominik zvítězil a Víťa skončil na skvělém nepopulárním čtvrtém místě.

Žáci měli možnost poznat prostředí střední školy, seznámit se s praktickými učebnami a odnést si pěkné hodnotné ceny. Někteří zúčastnění se dokonce rozhodují o možném podání přihlášky na pořádající školu.

                                                                                                                                                                                                                            Svatopluk Štípek

Foto ZDE


Svícny

Ve druhém prosincovém týdnu v rámci hodin pěstitelských prací jsme si s žákyněmi vyrobily jablečné svícny. Pracovalo se výhradně s přírodními materiály a kreativitě se meze nekladly. Svícny se povedly a dívky si svá dílka domů odnášely s nadšením jimi potěšit své maminky.
Hradilová


Školní projekt – vybavení dřevodílny

Na základě školního projektu – „Vybavení dřevodílny“ bychom chtěli velmi poděkovat firmě TOSHULIN, a. s. za finanční podporu, která se týkala tohoto projektu. Konkrétně se jednalo o vybavení dílenskými skříněmi pro uschování technického nářadí, závěsného panelu na nářadí a plastové stěny vybavené boxy a držáky na nářadí. Rovněž nás firma podpořila v nákupu závitové sady.

Veškeré vybavení přispěje ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro výuku předmětu „Pracovní činnosti“.

Děkujeme. 

 


Zazimování školní zahrady

V rámci předmětu pracovní činnosti jsme za velkého přičinění žáků II. stupně připravili školní zahradu k zimnímu odpočinku. Součástí podzimních prací bylo hrabání listí, hnojení zeleným hnojivem, rytí a kultivace kompostu. Tímto se pro letošní rok se školní zahradou loučíme, přejeme si, aby hezky odpočívala a načerpala nové síly do následujícího jara, neboť nás čeká spousta společné práce.

B.H.

Foto ZDE


 

Od školního roku 2013/2014 mají naši žáci možnost pracovat v dílnách na nových stolech s novým pracovním nářadím viz foto...

 

 


Fotogalerie: Pracovní činnosti

/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/dsc04452-jpg2/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/dsc04453-jpg1/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/dsc04451-jpg1/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/spolecna-jpg1/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/vyrobky-jpg/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/aranzma-jpg/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/drevo-jpg/
/album/fotogalerie-pracovni-cinnosti/predavani-cen-jpg/

—————