Výchova k občanství

Vyučující: Ing. Eva Illová, Mgr. Martina Kovářová, Mgr. Martina Morócová, DiS.

Mgr. Lenka Koňárková, Ing. Jaromíra Sokolová, Mgr. Zdeňka Zemanová, Mgr. Martin Lendel

 

Výchova k občanství rozvíjí schopnost orientovat se v mnohotvárnosti všech aspektů každodenního života. Cílem je utvářet úctu k vlastnímu národu a respektovat odlišnosti národů jiných. Ve „Výchově k občanství“ žák získává povědomí o aktuálním dění ve své vlasti, ale také i ve světě. U žáka je rozvíjeno sebepoznání a sebehodnocení, je utvářena jeho vlastní identita. Předmět učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla, rozvíjí občanské a právní vědomí žáků a motivuje žáky k aktivnímu životu v demokratické společnosti. Ve „Výchově k občanství“ je žák veden ke kultivovanému vyjadřování vlastních názorů a myšlenek a k přiměřenému obhajování svých práv.

Z.Z.


Dětská práva

 

Základní škola Hulín se zapojila do projektu, který, mimo jiné, zorganizovalo Ministerstva práce a sociální věcí - "Nemluvím, stejně mě neposlouchají". V rámci tohoto projektu jsme využili metodiku připravené vzorové hodiny výchovy k občanství. Žákům jsme zadali i domácí úkol, který byl určen nejen pro ně, ale i pro jejich rodiče.

Je třeba si uvědomit, že běžné starosti všedního dne často způsobují, že dětem není věnována taková pozornost, jaká by být měla. Jejich práva a potřeby jsou mnohdy respektovány jen zřídka. Každé dítě má právo být slyšeno a má mít možnost podílet se na rozhodování o věcech, které s ním souvisejí nebo se ho přímo týkají.

Hodina, kterou jsme připravili, byla zážitková, žáci se setkali s různorodými materiály i aktivitami. Seznámili se také s příběhem chlapce, jehož právo na dětství bylo výrazně omezeno.

Za účast v tomto projektu obdrželi žáci dárek - kód ke stažení audioknihy. Pomocí audioknihy mají žáci možnost seznámit se s literaturou jinou formou - poslechem. I tímto způsobem lze rozvíjet slovní zásobu dětí, jejich představivost. Audioknihy pomáhají i dětem, které čtou pomaleji. V dnešní době, kdy děti bohužel čtou málo, jsou všechny možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti velice potřebné.

Materiály k ožehavému tématu dětských práv jsme zpracovali a všichni se s nimi mohli setkat v prostorách školy.

 

V. Pecháčková


Projektové hodiny žáků 6. a 7. třídy

/album/neco/obraz010-jpg/
/album/neco/obraz011-jpg/
/album/neco/obraz012-jpg/
/album/neco/obraz013-jpg/
/album/neco/obraz018-jpg/
/album/neco/obraz019-jpg/
/album/neco/obraz020-jpg/
/album/neco/obraz021-jpg/
/album/neco/obraz022-jpg/
/album/neco/obraz023-jpg/

—————