Mimoškolní činnost 2017/2018

Probíhá aktualizace

Naše škola je i místem pro další aktivity našich žáků po ukončení výuky.

Aby žáci trávili svůj volný čas smysluplně, mohou navštěvovat tyto zájmové útvary...

 

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky a ČJ

ve středu 7:00 - 7:45 (M a ČJ se bude střídat) - začínáme od října 2017

 

Školní sportovní klub (Bodyform, Pohybové hry, Minivolejbal, Florbal - po 14:00 - 15:00, čt 7:00 - 7:45, Sportovní gymnastika, Taneční skupina TRICK)