Dějepis

 

Vyučující: Mgr. Zdeňka Zemanová, Mgr. Filip Potyka


Totalitní systémy

V úterý 29. 11. 2016 proběhla na naši škole dějepisná přednáška s názvem Totalitní systémy. Přednáškou nás provázel Mgr. Milan Tempír, který hovořil nejen o totalitních systémech jako jsou fašismus, nacismus a komunismus, ale i o obecných rysech totalitních systémů a jejich pojetí v různých částech světa.

Přednášky se zúčastnili žáci devátých ročníků, pro které tyto systémy budou novým učivem v hodinách dějepisu a takto si mohli rozšířit povědomí o tom, jakými způsoby se totalitní systémy projevovaly a projevují nejen u nás, ale i ve světě.

Mgr. F. Potyka


Dějepisná olympiáda 2016

Letošní rok dějepisné olympiády byl zaměřen na zajímavé a také velmi důležité období našich dějin. Téma letošního roku znělo: Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století.

Celkem 28 přihlášených žáků z 8. a 9. tříd se zúčastnilo v měsíci listopadu školního kola. Plnili náročné úkoly zaměřené nejen na život Marie Terezie, ale také na život a úspěchy dětí Marie Terezie, zajímavosti rodu Habsburků, významné objevy atd. A jak soutěžící dopadli?

1.místo Viktorie Jindřiška Maděrová z 9. A

2.místo Eliška Smolinková  z 9. C

3.místo Tereza Druláková, Martin Horák z 9. C

 

Všem zúčastněným patří pochvala za splnění náročných úkolů a vzornou reprezentaci tříd  a vítězkyni blahopřejeme k postupu do okresního kola, které proběhne v lednu v Kroměříži.

                                                                                                                                                          Z.Z.


Fotogalerie: Dějepis

/album/fotogalerie-dejepis/img-6681-jpg1/
/album/fotogalerie-dejepis/img-6704-jpg1/
/album/fotogalerie-dejepis/img-6765-jpg1/

—————


Dějepis - nástěnné obrazy z dějin.

/album/dejepis/p1011014-jpg/

/album/dejepis/p1011015-jpg/

/album/dejepis/p1011016-jpg/

/album/dejepis/p1011017-jpg/

/album/dejepis/p1011018-jpg/

/album/dejepis/p1011019-jpg/

/album/dejepis/p1011021-jpg/

/album/dejepis/p1011023-jpg/

/album/dejepis/p1011025-jpg/

—————