Chemie

Ing. Jaromíra Sokolová 

Charakteristika předmětu:


 

Chemii se žáci ZŠ učí v osmém a devátém ročníku.

V průběhu osmého rořníku získají vědomosti o základech anorganické chemie, jako jsou značky a názvy prvků, jejich zařazení v periodické soustavě, a charakteristické vlastnosti, výskyt a použití těch nejznámějších.

Dále se seznámí se stavbou látek – atomem, molekulou, sloučeniou a směsmi, chemickými reakcemi a jejich úpravou a základními anorganickými sloučeninami, jako jsou halogenidy, oxidy, hydroxidy, kyseliny a soli.

Devátý ročník je zaměřen na organickou chemii, žáci poznají uhlovodíky a základní deriváty – alkoholy, sacharidy, bílkoviny, jejich význam a použití.

Vyuka probíhá ve dvou hodinách týdně v dobře vybavené pracovně chemie.Již druhým rokem používáme i nové učebnice z nakladelství Fraus, které plně vyhovují požadavkům ŠVP, jsou názorné, učivo je předkládáno logicky a v souladu s běžným životem, takže žáci se seznamují s těmi chemickými látkami, které mohou běžně použít, nebo se s nimi setkat.

Při vyuce jsou využívány pokusy a hlavně v osmém ročníku i interaktivní tabule.

Znalosti jsou prověřovány pravidelnně, téměř každou hodinu, tzv. "nudličkami", kdy je v několika otázkách prověřeno poslední učivo. Tímto způsobem jsou vyzkoušeni všichni žáci a mohou tak získat velké množstsví známek, díky čemuž je klasifikace velmi objektivní.

Aktivita žáků je podporována tvorbou referátů (které jsou dobrovolné) a projektů (zejména v devátém ročníku).Obojí jsou vystaveny na nástěnkách v pracovně a ve vitrínách ve škole a slouží zároveň jako "odborná výzdoba".

K doplnění učiva sloužila v minulých letech "Chemická praktika" – vždy po dvou hodinách týdně pro osmý a devátý ročník zvlášť.

V současné době jsou kvůli nízké hodinové dotaci zrušena.


 


 


Školní rok 2016/2017

 

Ahoj v novém školním roce!

 

V charakteristice a organizaci vyuky chemie se pro letošní ŠR nic nezměnilo, máme jenom o jednu devátou třídu víc.

Jako obvykle se budeme snažit zařadit nějakou exkurzi, pro zpestření vyuky a upevnění učiva.

Také máme v plánu zůčastnit se Dne otevřených laboratoří.

 

Snad se letos najdou zájemci a podaří se opět otevřít kroužek Laboratorní praktika z chemie.

 

Ve vyuce budeme mimo jiné  rozvíjet schopnost prezentovat vlastní názor, upevňovat matematickou a čtenářskou gramotnost a využívat práci s médii.

Průběžná klasifikace bude probíhat již tradičně formou písemného zkoušení ( nudličky), které si žáci letos demokraticky zvolili sami, každý žák bude mít možnost se projevit i ústně a celkovou známku si mohou žáci vylepšit aktualitami a závěrečným projektem.

 

Všem žákům přeji úspěšný start, klidný let v průběhu a bezpečné přistání na konci školního roku.

 

                                                                                                                                                                                                        Ing.Jaromíra Sokolová - vyučující chemie

 


Školní rok 2015/2016

 

V letošním školním roce probíhá výuka chemie následovně: 8.ročník (A,B,C) - 2 vyučovací hodiny, 9.ročník (A,B) - 2vyučovací hodiny.

Laboratorní praktika zatím otevřena nejsou, uvídíme podle zájmu v pololetí.

Při výuce nadále využíváme demonstrační pokusy, interaktivní tabuli, učebnice Fraus, nástěnné tabule a školní periodické soustavy prvků.

Je objednána sada DVD pro interaktivní pokusy - žáci budou moci shlédnout i takové pokusy, které by vyučující nemohla předvést v reálu (kvůli bezpečnoosti nebo náročnosti aparatury a chemikálií).


Den otevřených dílen a laboratoří - SPŠ Otrokovice

 

Dne 1. prosince 2016 navštíví naši žáci již tradičně tuto akci na SPŠ v Otrokovicích. Doufgáme, že bude stejně zajímavá, jako v minulých letech.

Akce by měla pomoci žákům 9. ročníku při jejich rozhodování o studiu na středních školách .

 


Den otevřených laboratoří prběhl zdárně, podle očekávání.

Žáci si mohli vyzkoušet spoustu zajímavých jednoduchých pokusů za dohledu studentů a vyučujících střední školy.

Na závěr jim studenti vyrobili i zmrzlinu pomocí kapalného dusíku.

Součástí programu byla také prohlídka Experimentária, které SPŠ v loňském roce vybudovala a slouží pro výuku technických předmětů na SŠ I ZŠ.

Snad se někteří žáci rozhodnou na této škole studovat.                                        J.S.


První  pololetí proběhlo bez větších problémů.

Žáci 8.ročníku si postupně osvojili potřebné dovednosti k tomu, aby učivo zvládli a všichni prospěli alespoň dostatečně.

V devátém ročníku jsme se poprali s velmi těžkým názvoslovím solí a zahájili jsme výuku organické chemie.

Zde jsme získlali novou pomůcku - "Chemické pokusy z organické chemie" na DVD. Každá skupina uhlovodíků i jejich derivátů bude tedy doplněna o ukázku pokusu, který by jinak nemohl být v našich podmínkách uskutečněn. Doufám, že tímto dojde k dalšímu zkvalitnění výuky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           J.S.